Není injektáž jako injektáž.

Sanace zdiva se za posledních 35 let posunula o velký kus dopředu. Technologie široce známé jsou dnes dávno překonané, a i samotná injektáž se dnes dělá jinak než před lety. 

Přímé metody sanace
  • chemické - infúzní a tlakové napouštění zdiva chemickými prostředky
  • mechanické - vkládané hydroizolace do proříznuté spáry nebo do probouraných otvorů, zatloukané profilované nerezové plechy
  • elektroosmotické - instalace aktivní elektroosmózy
  • vzduchoizolační - vzduchoizolační systémy
  • doplňkové - hydroizolační vrstvy, vnější nátěry a nástřiky
Nepřímé metody sanace
  • odvodnění okolí stavby pomocí drenáží a terénních úprav
  • přirozené i nucené větrání místností
  • jímání vlhkosti z vnitřního vzduchu pomocí sušících přístrojů
  • sanační omítkové systémy 

2. Chemická injektáž

Velmi elegantní způsob, jak řešit problémy se vzlínající vhlkostí a mírně až tlakovou vodou. 

Těsnění kapilár

Utěsnění kapilár injektážním materiálem.

Zúžení kapilár

Po aplikaci injektážního materiálu se průměr kapilár zúží. Proces vysušování spočívá ve větší rychlosti odpařování vody z povrchu zdiva než je rychlost dopravované kapilární vzlínavostí.

Hydrofobizace kapilár

Stěny kapilár získají hydrofobizační (vodoodpuzující) vlastnost. Průměr kapilár se nemění. Kapilární transport vody se přeruší.

Současně zúžení a hydrofobizace kapilár

Kombinace těchto dvou účinků

2. Podsekání zdiva

Tento postup se uplatňuje u kamenného a smíšeného zdiva. Zdivo se po malých úsecích postupně vybourává, podklad se vyrovná a po vložení izolace se zeď opět dozdí. Tento postup je velmi pracný.

3. Izolace pomocí zarážení nerezových plechů

Tato metoda spočívá v zarážení vlnitých nerezových plechů speciálním přístrojem do maltové spáry zdiva. Zdivo se tedy nemusí podřezávat a nemůže dojít k sesedání zdiva, což je šetrné ke statice budovy. Metodu je možné použít jen u zdiva s průběžnou spárou.

4. Podřezání zdiva řetězovou nebo lanovou pilou

V obou případech se zdivo podřezává v maltové spáře po přibližně metrových úsecích. Do vzniklé mezery ve spáře zdiva se vkládá izolační folie a natloukají se sem plastové pevnostní klíny zamezující sesedání. Následně se mezera vyplní maltou. Použití lanové pily je vhodné pro zdivo různorodého složení bez průběžné maltové spáry.

5. Elektroosmóza

Tato metoda využívá principu aktivní nebo pasivní elektroosmózy. Zjednodušeně řečeno vzlínání vody brání elektrické pole působící na molekuly vody. Odvádění vody zpět do země umožňuje systém elektrod. Funkčnost metody je závislá na přívodu elektřiny. V některých případech může elektroosmóza představovat prakticky jedinou možnost při odvlhčování podzemních sklepních prostor.

Doplňkové sanační postupy

Co lze udělat pro doplnění a podporu minimalizace vlhkosti v nemovitosti? Zdivo vždy potřebuje pro úplné vyschnutí i několik následujících měsíců, a to zejména po odstranění příčiny. Aplikace sanační omítky zajistí rychlejší vysychání a zabrání další tvorbě vlhkých míst. Pokud jde o další dokázané faktory, tak se musí zajistit pravidelné větrání zejména pro zimní měsíce i vytápění. Existují případy, kdy se problém nepodaří úplně vyřešit a je potřeba provést instalaci drenážních systémů