Každý další certifikát, který firma získá na školení Vám zaručí kvalitu a profesionální znalosti pro následnou realizaci. Naši lidé musí absolvovat pravidelné školení, semináře pro vzdělávání a odborný růst pro všechny potřeby a poskytování kvalitní a nejmodernější řešení pro vykonávání tohoto oboru. 

WTA - Vědeckotechnická společnost pro sanace staveb a péči o památky z.s.

Posláním společnosti je rozvíjení odborných znalostí a tvůrčích schopností členů, uspokojování a prosazování jejich odborných zájmů a popularizace sanačních procesů při rekonstrukcích a obnově staveb.

Co WTA dělá?

  • vytváří podmínky pro sdružování členů k zájmové a odborné činnosti
  • umožňuje a organizuje odborné styky, výměnu zkušeností, konzultace a společná řešení odborných problémů
  • získává a šíří vědecké, technické, ekonomické informace
  • organizuje výchovně vzdělávací činnost a podílí se na rekvalifikačním a celoživotním vzdělávání, vyvíjí ediční činnost
  • zabezpečuje expertizní, poradenskou a konzultační činnost
  • spolupracuje se zahraniční společností WTA e.V
WTA webové stránky
1
2
4
5
3
6
7
hodnocenifirmy

Svěřte se do rukou odborníků

Naše firma je jedna z mála firem v České republice, která má živnostenské oprávnění na provádění specializovaných izolatérských prací. Tuto živnost má pouze 5 % firem v ČR, a proto si troufáme tvrdit, že jsme skutečnými odborníky na poli sanačních technologií. Na každou zakázku jezdí vždy plně vyškolený technik a všichni zaměstnanci jsou našimi kmenovými zaměstnanci. Také s námi plně spolupracují výrobci sanačních materiálů i strojů a máme k dispozici kompletní sanační technologie od specializovaných strojů až po materiály.