Popis rubové injektáže gelem

Rubová injektáž je nejpokročilejší a nejoptimálnější technologie na trhu, díky které lze vytvořit dodatečnou hydroizolační bariéru proti pronikání vlhkosti, i tlakové vody na jakémkoliv typu zdiva a za jakýchkoliv stavebních podmínek. Tato bariéra se vytváří vždy mezi stavebním prvkem a přilehlým terénem. Tento typ hydroizolací se provádí všude tam, kde z jakéhokoliv důvodu a objektivních příčin (inženýrské sítě, protispád, hloubka výkopu, infrastruktura, chodníky a silnice) nelze provést odkopové práce a zhotovit drenážní systém. Nejčastěji se tyto technologie používají na bytových domech ve městech, kde jsou již zhotovené chodníky a kompletní infrastruktura. Je to náročná technologie, která zaručí 100 % funkčnost sanace. Většinou se jedná o zhotovení kompletně nové hydroizolační clony, avšak v určitých případech se touto rubovou injektáží dá sanovat i lokální místo nebo různé průtoky betonových konstrukcí. Naše rubové injektáže jsou specifické akrylátové injektážní pryskyřice s tím, že se neinjektují přímo do stavebního materiálu, ale až za stavební materiál, tedy do rostlého terénu, kde nahrazují svislou hydroizolační izolaci. Tato svislá hydroizolační izolace je většinou nopová fólie. Použití nopové fólie je striktně spojeno s použitím drenážního systému. Pro dopravu akrylátového gelu se používá speciální dvou pístové vysokotlaké čerpadlo. Dopravu gelu přes stavební materiál zprostředkovávají speciální kovové ventily, jejíž délka je o 10 cm delší než průřez stěny.

Protože je tato rubová injektážní technologie vždy nákladná, dá se v některých případech použít celoplošná injektáž.

Princip fungování této technologie

Rubová injektáž dokáže nahradit svislou izolaci zdiva a nemusí se využít drahé odkopové práce, většinou technicky neproveditelné nebo nemožné z důvodu chodníků, inženýrských sítí a vybavenosti ulic domu. 

Bez technologie rubové injektáže gelem by nebylo možné izolovat například bytový dům, sklepení prostory v bytových domech nebo třeba tunel. Protože tato technologie nabízí právě řešení podobných situací, tak můžeme bez odkopu izolovat takřka jakékoliv stavby, které jsou obvykle neodkopatelné, a to právě z důvodu infrastruktury. 

Rubovou injektáž provádíme ve všech směrech a na obrázku vidíte, že lze řešit izolaci jakékoliv podúrovňové stavby – jako třeba sklepů či tunelů.  

Injektážní gel a jeho vlastnosti

Krém je konzistencí hustý a díky své výborné penetrační schopnosti a velmi malým částicím pronikne ve zdivu i do nejmenších pórů a kapilár. Ve zdivu postupně vzniká při reakci s podkladem hydrofobní polymerní silikonová pryskyřice, která není dále rozpustná a dispergovatelná ve vodě. Při reakci krému s podkladem se uvolňuje ethanol. Vzniklá polymerní pryskyřice vytvoří trvalou horizontální clonu, která brání dalšímu pronikání vlhkosti. Transport vody v kapilárním systému zdiva je přerušen, čímž dochází k vysychání zdiva nad hydrofobní clonou vytvořenou injektáží. Materiál zdiva si zachová původní fyzikálně-mechanické parametry a je propustný pro vodní páru.


Zdivo ošetřené tímto krémem se ponechá min. 14 dnů po aplikaci bez další povrchové úpravy. Je to z důvodů, aby započal proces vysychání. To znamená, že během této doby disperze krém neustále vytváří silnou hydrofobní bariéru, která již nepropustí vzlínající vlhkost. Tento krém nemá tendenci unikat buď netěsnostmi spár nebo samotným nesourodým zdivem.

Příprava injektážního gelu

Příprava tohoto gelu je sofistikovaný pracovní postup, kde se musí přesně spočítat časová doba reakce gelu – gelizace. Tyto gely se míchají za pomocí čtyř složek 1) složka A, 2) složka B – kde většinou se tyto složky smíchají v poměru 1:1 a tento poměr nám dává pružnost namíchaného gelu. K těmto složkám A + B se potom přidává aktivátor, který se označuje jako složka C. Aktivátor je jednou z nejdůležitějších složek, a právě ním se řídí reakční doba gelu. Tato reakční doba může být od 1 minuty do 30 minut. Čtvrtou a poslední složkou je voda, která musí být absolutně čistá a bez obsahu křemičitých písků. Tyto křemičité písky by mohli vydřít keramické písty v čerpadle a tím by došlo k poškození stroje. Jelikož má gel velmi nízkou viskozitu, tak je možné, aby byl použit pro zacelené trhliny, jíž od šíře 0,05 mm.

Kontrola rubové sanace

Kvalita výsledné hydroizolace touto technologií je především závislá na dodržení spotřeby materiálu a pečlivém provedení technických prací. Tyto práce by měli vykonávat pouze vyškolení pracovníci, kteří pravidelně absolvují odborná školení a mají reálnou zkušenost s prováděnou rubovou sanací. 

Jste na konci. Máte dotaz či potřebujete poradit s výběrem konkrétní služby? 

Kontaktovat nás můžete i prostřednictvím telefonu a to na čísle + 420 731 858 492.

Objednat technika na prohlídku