Difúzní lišta - DLD je plastová perforovaná dvoudílná lišta, která je určena k odvodu difundujících vodních par ze zdiva do volného prostoru. Odstraňuje defekty na omítkách, které vznikají z důvodu nadměrného zkoncentrování vodní páry ve styku svislé omítky s podlahou. Lišty jsou dvoudílné.

Na obrázku vidíte, jak vypadá po usazení.

Montáž:

Lišta se montuje do úrovně nášlapných vrstev podlahových konstrukcí na dobře očištěné zdivo. Před montáží je vhodné opatřit lištu malířskou páskou nebo folií na ochranu před poškozením.

1) Ke zdivu ji lze kotvit pomocí cementových terčíků (obdoba kladení bělninových obkladů) ve vzdálenostech 40–60 cm od sebe v úrovni podlahy, nad soklem nebo v úrovni dodatečně provedené hydroizolace, vyrovnat latí do omítníků, u exteriérové lišty do upravených omítníků. Po zatvrdnutí se prostor za lištou (pokud je větší než 1,5 cm) vyplní úlomky cihel, aby při omítání nedošlo k zaplnění spáry maltou.

2) Suchou montáž lze provést pomocí natloukacích hmoždinek a distančních podložek, kterými se vymezuje prostor nerovného zdiva s lištou. Podložky je nejlépe zhotovit z umělé hmoty, která trvale odolává vlhkému prostředí.

DIFÚZNÍ LIŠTA INTERIÉROVÁ

DLD-i 70/14.

Technické údaje:

 • Rozměr: 70 x 14 x 2500 mm
 • Velikost otvorů: 4 x 50 mm
 • Počet otvorů: 40/bm
 • Materiál: PVC
 • Barva: Bílá – povrch lze barevně upravit akrylátovými barvami
 • Odolnost proti UV: Materiál obsahuje UV stabilizátor, je odolný proti UV záření

DIFÚZNÍ LIŠTA EXTERIÉROVÁ

DLD-e 70/14.

Technické údaje:

 • Rozměr: 70 x 14 x 2500 mm
 • Velikost otvorů: 4 x 50 mm
 • Počet otvorů: 40/bm
 • Materiál: PVC
 • Barva: Bílá – povrch lze barevně upravit akrylátovými barvami
 • Odolnost proti UV: Materiál obsahuje UV stabilizátor, je odolný proti UV záření