Popis nízkotlaké krémové injektáže

Nízkotlaká injektáž tixotropním krémem, který je směsí organicky modifikovaných silanů a siloxanů, které obvykle neobsahují organické nosiče. Tento krém se injektuje do injektážních otvorů ve zdivu a pod dopravním tlakem je injektován na konec injektážních otvorů. Při pro-vzlínání tixotropního materiálu dojde k vytvoření kompletní hydroizolační clony. Tento izolační materiál lze použít jako jeden z mála (oproti konkurenčním materiálům) do velmi vysokého stupně zavlhčení zdiva, a to až 95 % zavlhčení zdiva.


Krémová hydrofobní injektáž je 100 % účinná proti vzlínající vlhkosti a nikoli proti proudící a tlakové vodě. Na tyto problémy se používají technologie  technologie vysokotlakých injektáží a celoplošných injektáží.

Injektážní krém a jeho vlastnosti

Krém je konzistencí hustý a díky své výborné penetrační schopnosti a velmi malým částicím pronikne ve zdivu i do nejmenších pórů a kapilár. Ve zdivu postupně vzniká při reakci s podkladem hydrofobní polymerní silikonová pryskyřice, která není dále rozpustná a dispergovatelná ve vodě. Při reakci krému s podkladem se uvolňuje ethanol. Vzniklá polymerní pryskyřice vytvoří trvalou horizontální clonu, která brání dalšímu pronikání vlhkosti. Transport vody v kapilárním systému zdiva je přerušen, čímž dochází k vysychání zdiva nad hydrofobní clonou vytvořenou injektáží. Materiál zdiva si zachová původní fyzikálně-mechanické parametry a je propustný pro vodní páru.

Zdivo ošetřené tímto krémem se ponechá min. 14 dnů po aplikaci bez další povrchové úpravy, je to z důvodů, aby započal proces vysychání. To znamená, že během této doby disperze krém neustále vytváří silnou hydrofobní bariéru, která již nepropustí vzlínající vlhkost. Tento krém, nemá tendenci unikat buď netěsnostmi spár nebo samotným nesourodým zdivem.

Hydroizolace je základ domu

Až 85 % veškerých pozemních staveb je přímo spojeno s problémy vzlínající vlhkostí nebo mírně tlakovou až tlakovou vodou. Nemovitost, která má kvalitně zhotovené hydroizolace je na trhu nemovitostí považována za hodnotnější stavbu. Po technické stránce je taková nemovitost předurčená ke komfortnějšímu užívání. Kvalitní hydroizolace při realizaci samotné stavby nebývá dražší než 4-6 % z celkové ceny stavby.

Možné doprovodné sanační opatření - drenážní systém

Drenáže slouží k odvodu jakékoliv vody od zdí domu a pomáhají k udržení suché zdi. Velké využití mají v dodatečném odizolování sklepních prostor. Jedinou nevýhodou těchto drenážních izolací je fakt, že drenáže musí být odvedeny vždy ve spádu od nemovitosti, což občas není možné docílit, a proto se musí instalovat retenční jímky a přečerpávající čerpadla. V případě, že drenáže nejsou zhotoveny 100 % dle technologického postupu, stávají se neúčinnými a v mnohých případech i zvětší vzniklý problém s vlhkem nebo vodou. Více o drenážních systémech na této podstránce. drenážních systémech na této podstránce.

Postup práce

Příprava

Navrtání injektážních otvorů

Vyčištění otvorů

Injektáž 

Jste na konci. Máte dotaz či potřebujete poradit s výběrem konkrétní služby? 

Kontaktovat nás můžete i prostřednictvím telefonu a to na čísle + 420 731 858 492.

Objednat technika na prohlídku