Popis cílené plošné injektáže

Tato technologie se normálně provádí v suterénních prostorech nebo všude tam, kde je stěna pod úrovní terénu. Tyto technologie mohou být jak nízkotlaké pomocí krému, tak vysokotlaké pomocí polyuretanu. Vždy ale záleží na struktuře zdiva, důsledcích nebo příčinách zavlhčení zdiva. Nízkotlaká injektáž se provádí všude tam, kde suterénní a podúrovňové zdivo není vystaveno tlakové mírně vodě, kde jsou eliminovány dešťové srážky a kde nedochází k prokapávání vody skrz dané zdivo.


Vysokotlaká injektáž se provádí všude tam, kde je předpoklad vyššího zavlhčení enormních dešťových srážek a mírně tlakové vody. Touto plošnou injektáží dokážeme v některých případech nahradit i rubovou injektáž

Obě tyto technologie jak nízkotlaká injektáž tak i vysokotlaká injektáž jsou spojeny s osekáním – odstraněním omítek a následným vyštěrkováním speciální sanační cementovou stěrkou. V některých případech musí dojít k podrovnání zdiva

 
Speciální sanační cementová stěrka

Tato stěrka je prášek na cementové bázi, obsahující tříděné křemičité přísady a modifikátory. Po smíchání s čistou vodou vytvoří jemný, rychle tuhnoucí hydroizolační nátěr a stěrka na zdivo, příp. další minerální podklady.

Podrovnání zdiva sanačním materiálem

Je základní sanační omítka určená pro stavební konstrukce poškozené zvýšenou vlhkostí a je vhodná pro zhotovení vnitřní i vnější omítky. Tento sanační materiál obsahuje křemičitý písek, pojiva, perlit EP a modifikační přísady zajišťující vysokou poréznost.

Postup práce

Příprava

Navrtání injektážních otvorů

Usazení pakrů

Injektáž 

Osekání omítky

Nanesení speciální sanační stěrky

Jste na konci. Máte dotaz či potřebujete poradit s výběrem konkrétní služby? 

Kontaktovat nás můžete i prostřednictvím telefonu a to na čísle + 420 731 858 492.

Objednat technika na prohlídku