Vzlínající vlhkost

Vzlínající vlhkost je nejčastějším důvodem poškození zdiva, se kterým se setkáváme. Následky jsou obvykle zřetelně identifikovatelné prostřednictvím odlupování omítky, poškozených spár a cihel, ale také solnými výkvěty a růstem řas a plísní. V průběhu času vzlínající vlhkost v kombinaci s kontaminací solemi a poškozením mrazem, může zničit strukturu zdiva. S přihlédnutím ke snížené životnosti takovýchto budov, vzlínající vlhkost způsobuje vysoké finanční škody každý rok.

Jak vzlínající vlhkost poškozuje zdivo?

Ve zdivu, které je napadené vzlínající vlhkostí, je vlhkost neustále přenášena vzhůru pomocí kapilár. Tento proces obvykle vede ke zvýšení koncentrace solí na povrchu. K největšímu odpařování vody dochází v oblasti mezi suchou částí (vrcholem) a vlhkou částí stěny (spodkem). V těchto oblastech se vyskytuje nejčastěji první známka poškození.
Existuje mnoho zdrojů, ze kterých se může voda dostat do zdí, jako např. z deště, z podzemní vody nebo kondenzací. Také prosakující okapové svody nebo drenážní trubky mohou být zdrojem vody. Pokud je voda, která se vsakuje do zdi, nepřetržitě doplňována, nastává pravidelný transport vody prostřednictvím kapilár v materiálu budovy. Voda stoupá vzhůru proti gravitaci z důvodu mechanismu nazývaného kapilární akce.

Jak poznám že je to vzlínající vlhkost?

Poškozené zdi, které lze očividně připsat vzlínající vlhkosti, musí vždy prohlédnout specialista předtím, než jsou podniknuty kroky k renovaci. Zjistit příčinu poškození je velmi důležité. Informace o typu poškození, charakter budovy, stejně jako obsah solí a vlhkosti, to vše musí být bráno v úvahu, když se určuje způsob opravy poškození a odstranění příčiny.
Zdrojem poškození nemusí být vždy vzlínající vlhkost. Další možnosti jsou: odstřikující voda nad funkční horizontální bariérou, hygroskopická akce nebo jenom prosakující potrubí. pokud se jedná o vzlínající vlhkost, musí se při opravě brát v úvahu obsah solí a vlhkosti v materiálu budovy. Z tohoto důvodu se doporučuje analýza solí a vlhkosti.

Proč vzlíná ve zdivu vlhkost?

Vzlínající vlhkost je jev způsobený povrchovým napětím kapaliny (koheze) a mezistěnovým napětím (adheze) mezi kapalinou a pevným povrchem. Obecně má kapalina tendenci se rozprostřít, když přijde do kontaktu s povrchem. Na druhé straně má kapalina povrchové napětí. Tyto dvě síly dohromady vedou k efektu, že voda vzlíná v úzkých kapilárách (viz obrázek).

Stavební materiál jako např. cihly absorbují vodu stejně jako houba. K tomu dochází, neboť zdivo stejně jako beton obsahuje malé póry. V závislosti na průměru pórů dochází k transportu vody vzhůru proti gravitaci (vzlínající vlhkost). Póry s průměrem mezi 10−7 až 10−4 m jsou nejcharakterističtějším transportem vody a jsou považovány za kapiláry. Do této kategorie spadá 20 % až 50 % pórů stavebního materiálu jako jsou beton, cihly a malta.
Póry s průměrem nižším než 10−7 m se nazývají mikropóry a jsou pro transport vody příliš malé, s průměrem 10−4 m jsou zase příliš velké.
Čím menší je průměr kapiláry, tím je tlak v kapiláře větší a tím je větší kapilární zvýšená hladina. Kapiláry s průměrem 1µm (10−6 m) můžou teoreticky vytvořit podtlak 2.8 bar, což odpovídá kapilárovému zvýšení hladiny vody průměrně na 28 m (vodní sloupec).

Co mají společné soli se vzlínající vlhkostí?

Voda, která je transportována skrz a ven zdí obvykle obsahuje rozpuštěné soli. Soli mají různé zdroje:

  • Sůl je obsažena v zemi. Může být také rozpuštěna v podzemní vodě nebo v podzemní vlhkosti a pomocí podzemní vody transportována do zdi.
  • Sůl je sama o sobě obsažena v cihlách. Tato sůl může být rozpuštěna vzlínající vlhkostí ve zdivu.
  • Sůl může být obsažena v dalších zdrojích, jako např. v rozmrazovací soli, v průmyslových hnojivech, ve výkalech. Tato sůl je transportována deštěm, odstřikující vodou nebo podzemní vodou do stěny.

Když se voda kontaminovaná solí odpařuje z povrchu zdi, sůl zůstává ve stěně nebo na jejím povrchu, a to vede ke zvýšení koncentrace soli. Sůl krystalizuje na povrchu nebo v pórech stavebního materiálu. Tento proces je charakteristický řízeným růstem, zvětšením objemu a vysokou tlakovou silou krystalů. Když se formují krystaly soli v pórech stavebních materiálů v průběhu dlouhé doby, tak dochází ke zvyšovaní krystalizačního tlaku. To nakonec vede k destrukci pórů. Je-li tento proces dostatečně pokročilý, povrch konstrukčního materiálu se stává křehkým a začíná opadávat.

Mráz má velmi podobný efekt. Krystaly ledu, které se formují, když zmrzne specifikované množství kapalné vody, mají větší objem, než je stejný objem kapalné vody. Když voda zmrzne v pórech, expandující krystaly vytvářejí vyšší tlak, který může vést k destrukci stavebního materiálu.

Nenechte svoje zdraví trpět..

Vaše zdraví záleží na mnoha faktorech a jedním z nich je prostředí ve kterém žijete. Nadmíru zavlhčené prostředí se projevuje i na špatném zdravotním stavu a má za následek astmatické i jiné problémy.

Vyplnit nezávaznou poptávku