Zpevňovací injektáže

Zpevnovaci injektaze

Pro zpevňovací tlakové injektáže vyrábí a dodává firma Anton Vorek s.r.o. kompletní sortiment čerpadel, příslušenství (hadice, spojky...) a materiálů na bázi dvousložkových polyuretanových pryskyřic. Tyto dvousložkové polyuretanové pryskyřice vyrábíme a dodáváme i v napěňujicich verzích pro injektáže hydroizolační.

Nabízíme profesionální zařízení, výrobky a materiály pro zpevňovací injektáže zdiva a betonových konstrukcí.

Součástí tohoto sortimentu je také materiál pro těsnící a zpevňovací injektáž při důlních činnostech (certifikace VVUÚ Ostrava).

Injektážní čerpadla

Injektážnípístové čerpadlo A VD-1

Jedná se o dvoupístové čerpadlo, které je přizpůsobeno pro klasickou mikroinjektáž na dvousložkové pryskyřice s poměrem míchání 1:1. Po odpojení směšovače se zpětnými ventily jej lze využít i pro injektáž jednosložkovými pryskyřicemi.

Injektážnípístové čerpadlo A VD-1

Technické údaje

Hmotnost: 77 kg
Poměr míchání složek: Pracovní tlak: 1:1 (objemově)
Dopravní výkon: 0-200 barů (s regulací) do 2,0 l/min dle viskozity hmoty

Injektážnípístové čerpadlo A VD-2

Injektážní čerpadlo AVD -2 je určeno pro injektáž dvousložkových polyuretanových pryskyřic s poměrem míchání složek 1:1 objemově do stavebních konstrukcí za účelem utěsnění a zpevnění stavebních konstrukcí a zemin. Po odpojení hadic od směšovače lze čerpadlo využít i pro těsnící a hydroizolační injektáž jednosložkovými PURy (dvojité čerpadlo).

Injektážnípístové čerpadlo A VD-2

Technické údaje

Hmotnost: 14 kg
Poměr míchání složek: 1:1 (objemově)
Pracovní tlak: až 400 barů
Dopravní výkon: do 0,6 l/min dle viskozity hmoty