Tekuté hydroizolační fólie

Jedná se o systém dvousložkové PUR tekuté folie s penetrací a vyrovnávací stěrkou, které se nanášejí na podklad ve studeném stavu.

Mají vynikající přilnavost k podkladu a zároveň vynikají parametry pro tlakovou odolnost, proto
není nutná jejich zvláštní ochrana. Jsou vysoce odolné proti chemikáliím a lze je využívat i ve velice chemicky agresivním prostředí. Mají 100% vodotěsnost. 

Tekuté folie MEDIATAN 360 a 361 jsou podle protokolu číslo 124034/1999 vhodné na protiradonovou izolaci ve smyslu ČSN 73 0601 se součinitelem difuze D(m/2/s) = 2,1.10/-12.

Vysoušeči a penetrační nátěr

MEDIATAN 702

MEDIATAN 702

Je jednosložková speciální polyuretanová pryskyřice, polymerující za přítomnosti vody, která slouží pro primární vysušení a penetraci. Je určena pro zabránění prosakování malého množství vody a pro předběžné úpravy k vysoušení vlhkých ploch.

MEDIATAN 310

MEDIATAN 310

Je dvousložková polyuretanová stěrka k vyrovnání nerovnosti podkladového materiálu. Neobsahuje rozpouštědlo. Je rovněž používána k lepení nalepovacích pakrů, keramických obkladů a k lepení elementů beton/beton, nebo beton/kov.

Tekutá hydroizolační fólie MEDIATAN 360 a 361

MEDIATAN 360 a 361Jsou to dvousložkové polyuretanové tekuté folie, které se nanášejí na podklad ve studeném stavu. Jsou vyráběny ve verzi nivelační - MEDIATAN 360 a tixotropní - MEDIATAN 361.

Mají vynikající přilnavost k podkladu a zároveň vynikají parametry pro tlakovou odolnost, proto není nutná jejich zvláštní ochrana. Mají 100% vodotěsnost. Jsou paronepropustné. Jsou vysoce odolné proti chemikáliím, proto je lze využívat i ve velice chemicky agresivním prostředí.

Tekuté folie MEDIATAN 360 a 361 jsou podle Protokolu číslo 124034/1999 vhodné na protiradonovou izolaci ve smyslu ČSN 73 0601 se součinitelem difuze D(m/2/s) = 2,1.10/-12.

Akcelerátor 37

Akcelerátor 37

Je určen pro urychlení polymerace dvousložkových polyuretanových tekutých folií.
Jeho použití je vhodné tam, kde potřebujeme řízeně urychlit polymeraci polyuretanu.

Solvant 2000

Solvant 2000

Je ředidlo určené pro aplikace podle technologických postupů k dvousložkovým polyuretanovým tekutým foliím MEDIATAN.