Naše poslání – proč to všechno děláme?

Jsme zavedenou firmou na trhu již od roku 2004, která v prvopočátku let byla jako OSVČ se 2 zaměstnanci a soustředila se na fasádní systémy, anhydritové podlahy, a v neposlední řadě hydroizolace nemovitostí. Po dvou letech se naše firma, tehdy tvořená třemi zaměstnanci rozhodla z důvodu velkého zainteresování majitele Michala Spurného do problematiky sanací vrhnout pouze jedním směrem. Od té doby se naše společnost zabývá a věnuje pouze sanační technologií. Jsme jedna z mála certifikovaných firem v České republice, která má živnostenské oprávnění na provádění kompletních izolatérských prací. Zabýváme se vzlínající vlhkostí, špatnou hydroizolací a průsaky tlakové vody. Do našeho portfolia služeb nejčastěji patří nízkotlaká krémová injektáž, vysokotlaká injektáž, celoplošná injektáž a celoplošné stěrky, těsnící injektáž a rubové injektáže. Naše zakázky z 80 % tvoří rodinné domy, ve zbylých procentech se jedná o státní i komerční instituce a památkově chráněné nemovitosti. Provádíme také specializované injektáže bioplynových stanic, retenčních nádrží, čistíren odpadních vod, utěsnění prostupů či kabelovodů a spousty dalších specifických sanací, jako třeba utěsnění betonových konstrukcí, kde nevychází tlakové zkoušky apod.

V neposlední řadě jsme získali certifikaci v oboru DDD.

Obor DDD – Deratizace, Dezinfekce a Dezinsekce

Ač na první pohled to nemusí souviset s naším zaměřením, tak na druhý pohled to přesně zapadá.  Nadměrnou vlhkostí a s ní spojenými problémy jako jsou plísně, hniloby a dřevomorka je postižena spousta starších a historických objektů, ale také řada novostaveb. Proto potřebujeme sanace řešit komplexněji a zákazníkovi nabízíme komplexní službu. V těchto stavbách trávíme převážnou část našeho života, a proto se snažíme poradit a zprostředkovat zasloužený komfort a nejvyšší kvalitu užití stavby.

Naše vize

Naše společnost je převážně tvořena lidmi z rodinného okruhu, což dokazují kontakty na techniky a zaměstnance.
Nejsme velkou firmou s nesmyslnými náklady, ale firmou, kde každý zaměstnanec musí odvádět práci na 100 %, protože si kvalitu práce velice dobře hlídáme. 

Naše poslání je a vždy bude pomoci lidem kvalitně žít ve svých stavbách.
Naše společnost se snaží zákazníkům nabídnout vždy to nejúčinnější řešení, a to za co nejpřijatelnější cenu. Někdy ale nelze s klidným svědomím doporučit zákazníkům to nejlevnější řešení, protože bychom nemohli s klidným srdcem garantovat úspěšnost sanace. V těchto případech, pokud se nedokážeme se zákazníkem dohodnout na námi navržené technologii, tak zakázku nerealizujeme.
Toto naše jednání dokazuje fakt, že nemáme do dnešního dne žádnou nevyřešenou reklamaci a za tímto tvrzením si definitivně stojíme.

Naše vize je záchrana památkově chráněných staveb, prodloužení životnosti staveb, povznesení kulturního dědictví předchozí generace, a hlavně zaručení kvalitního života všem, kteří o to stojí.

Jste na konci. Kam dál?

Všechny sanační technologie velice dobře fungují pouze v případě, že je to prováděno certifikovanou firmou s letitými zkušenostmi a znalostmi postupů i sanačních materiálů.

Certifikáty společnosti