Injektáže jsou obecně používanou technologií v sanační statice. Jedná se o způsob, jak aplikací injektovatelným novým materiálem zvýšit kvalitativní vlastnosti sanovaného původního materiálu stavební konstrukce a to buď po stránce pevnostní nebo v odolnosti vůči pronikání vlhkosti. Provádíme injektáže trhlin, dilatačních a pracovních spár, porezních materiálů – jak tlakově tak beztlakově. Způsobů a variant použití je celá řada a je nutné vycházet z dané řešené problematiky.

Doporučujeme a používáme injektovatelné, polymercementové speciální malty, cementové colcrety, silikonové emulze atd.

Injektážní stroje

Injektážní pístové čerpadlo IVS­1

Čerpadlo IVS­1 je pístové čerpadlo s plynulou regulací injektážního tlaku pro klasickou mikro injektáž jednosložkovými PUR hmotami.

Injektážnípístové čerpadlo IVS-1

Technické údaje

Typ: vysokotlaké  

Pracovní tlak: 0-250 barů (plynule) 

Dopravní výkon: do 0,7 l/min dle viskozity hmot

Pohon čerpadla: 220 V

Injektážnípístové čerpadlo IVS­5

Čerpadlo IVS­5 je pístové čerpadlo bez regulace tlaku pro klasickou mikro injektáž jednosložkovými PUR hmotami.

Injektážnípístové čerpadlo IVS-5

Technické údaje

Typ: vysokotlaké

Pracovní tlak: až 400 barů (bez regulace) 

Dopravní výkon: do 0,75 l/min dle viskozity hmoty 

Injektážní dvoupístové čerpadlo AVD-2

je určeno pro injektáž dvousložkových polyuretanových pryskyřic s poměrem míchání složek 1:1 objemově do stavebních konstrukcí za účelem utěsnění a zpevnění stavebních konstrukcí a zemin. Po odpojení hadic od směšovače lze čerpadlo využít i pro těsnící a hydroizolační injektáž jednosložkovými PURy (dvojité čerpadlo). 

Technické údaje

Typ: vysokotlaké  

Pracovní tlak: 0-250 barů (plynule) 

Dopravní výkon: do 0,7 l/min dle viskozity hmot

Pohon čerpadla: 220 V

Injektážní vřetenové čerpadlo IVC-1

Jedná se o vřetenové čerpadlo, které je přizpůsobeno pro cementové injektáže s použitím směsí bez abrazivních příměsí. Čerpadlo má vlastní pohon, transportní kolečka
a madlo. Mísící nádoba je opatřena ochrannými síty proti vniknutí hrubých nečistot. Čerpadlo má stojan na upevnění mísícího zařízení s držákem na vrtačku. 

Technické údaje

Typ: vysokotlaké  

Pracovní tlak: do 8 barů (0,8 MPa)

Dopravní výkon: do 15 l/min dle viskozity hmoty

Max. zrnitost: do 0,3 mm

Příslušenství které mohou technici při realizaci zakázky u Vás používat
Injektážní pistole

Injektážní pistole 
Je ukončena sklíčidlovou spojkou pro napojení na kulovou maznici injektážního pakru nebo injektoru.

Sklíčidlová spojka čtyřčelisťová

Sklíčidlová spojka čtyřčelisťová

Násuvná spojka 16 mm

Násuvná spojka 16 mm

Násuvná spojka 16 mm - přímá

Násuvná spojka 16 mm - přímá

VT injektážní hadice

VT injektážní hadice