Injektáže jsou obecně používanou technologií v sanační statice.

Jedná se o způsob, jak aplikací injektovatelným novým materiálem zvýšit kvalitativní vlastnosti sanovaného původního materiálu stavební konstrukce, a to buď po stránce pevnostní nebo v odolnosti vůči pronikání vlhkosti.

Provádíme injektáže trhlin, dilatačních a pracovních spár, porézních materiálů – jak tlakově, tak beztlakově. Způsobů a variant použití je celá řada a je nutné vycházet z dané řešené problematiky.

Doporučujeme a používáme injektovatelné, polymercementové speciální malty, cementové colcrety, silikonové emulze atd.

Injektážní pakry

Injektážní pakry

Injektážní pakry

Injektážní pakry jsou určené k nízkotlaké i vysokotlaké injektáži speciálních materiálů do stavebních konstrukcí. Naše firma se specializuje na použití veškerých dostupných pakrů. Injektážní pakry rozdělujeme do několika skupin podle konstrukce a materiálu.

Standardně používáme injektážní pakry do průměrů vrtů 6-­20 mm. Konkrétní rozměry používaných pakrů sdělíme na přání. Na zakázku lze nechat vyrobit pakr různých rozměrů a provedení dle požadavků zákazníka.

Rozdělení sortimentu injektážních pakrů podle konstrukce a materiálu:

 • OPK ocelový pakr kombi
 • OPD ocelový pakr dvouplášťový
 • APK hliníkový pakr kombi
 • APD hliníkový pakr dvouplášťový
 • SPK slitinový pakr kombi
 • INJEKTOR plastový narážecí pakr

Každý injektážní pakr má svůj specifický název, který se skládá z označení pakru podle typu konstrukce a materiálu (OPK, OPD,...), průměru těsnící gumy, délky pakru, typu ukončení (šroub, druh maznice) a závitu šroubů.

 

Injektážní ocelové pakry kombi OPK

Pakr OPK je dvoudílný ocelový pakr skládající se v hlavě pakru ze šroubu s těsnící gumou a v horní části z matice s maznicí. Pakr může být opatřen kulovou nebo plochou maznicí (hranatá / kulatá). Montáž i demontáž pakru je vzhledem k jeho konstrukci velmi snadná. Demontáž pakru se provádí odražením matice pakru úderem kladiva nebo odšroubováním matice.

Pakry OPK jsou vyráběny v průměrech těsnících gum 10­17 mm, délkách 70­500 mm a ve verzích vnitřního šroubu M5, M6 a M8.

OPK OPK
varianta pakru s kulovou maznicí. 
OpkPM OPK-PM
varianta pakru s plochou maznicí.
OPK - DG varianta pakru s dvojitou těsnící gumou.

Maximální doporučené pracovní tlaky:

 • OPK verze M5: 15 MPa (150 barů)
 • OPK verze M6: 20 MPa (200 barů)
 • OPK verze M8: 35 MPa (350 barů)

 

Injektážní ocelové pakry dvouplášťové ­ OPD

Pakr OPD je ocelový pakr skládající se z vnitřního dlouhého šroubu s těsnící gumou a rozpěrné trubky s maticí. Pakr může být ukončen šroubem s vnějším závitem nebo maznicí kulovou nebo plochou (hranatá/kulatá). Demontáž pakru se provádí odřezáním přečnívající části pakru nebo povolením matice u rozpěrné trubky a odstraněním celého pakru z vrtu.

Pakry OPD jsou vyráběny v průměrech těsnících gum 8­19 mm, délkách 80­500 mm a ve verzích šroubu M5, M6, M8 a M10.

OPD - Š OPD - Š
varianta pakru ukončeného šroubem.
OPD - M OPD - M
varianta pakru s kulovou maznicí.
OPD-PM OPD-PM
varianta pakru s plochou maznicí.

Maximální doporučené pracovní tlaky:

 • OPD verze M5: 15 MPa (150 barů)
 • OPD verze M6: 20 MPa (200 barů)
 • OPD verze M8: 35 MPa (350 barů)
 • OPD verze M10: 40 MPa (400 barů)

 

Injektážní hliníkové pakry kombi ­ APK

Pakr APK je hliníkový nekorodující pakr skládající se ve spodní části ze šroubu s dvojitou těsnící gumou a v horní části z matice s maznicí. Montáž i demontáž pakru je vzhledem k jeho konstrukci velmi snadná. Demontáž pakru se provádí odšroubováním matice. V těle pakru je také speciální zápich, který umožňuje demontáž pakru snadným odražením (odklepnutím) úderem kladiva.

Pakry APK jsou vyráběny v průměrech těsnící gumy 8, 10 a 13 mm, délkách 90 a 110 mm a ve verzích šroubu M5 a M6.

APK APK varianta pakru s kulovou maznicí

 

Injektážní hliníkové pakry dvouplášťové ­ APD

Pakr APD je hliníkový nekorodující pakr skládající se z vnitřního dlouhého šroubu s těsnící gumou a rozpěrné trubky s maticí. Pakr je ukončen maznicí. V těle pakru je speciální zápich, který umožňuje demontáž pakru odražením (odklepnutím) úderem kladiva. 

Pakry APD jsou vyráběny v průměru těsnící gumy 13 mm, délkách 110­500 mm a ve verzích šroubu M8.

APD APD varianta pakru s kulovou maznicí

 

Injektážní slitinové pakry kombi ­ SPK

SPK je slitinový pakr skládající se v hlavě pakru ze šroubu s těsnící gumou a v horní části z matice s maznicí. Montáž i demontáž pakru je vzhledem k jeho konstrukci velmi snadná. Demontáž pakru se provádí odražením (odklepnutím) matice pakru úderem kladiva. Pakr má zpětný ventil umístěn ve spodní části s gumou a lze ho tedy demontovat ihned po injektáži (jednodenní pakr). Maznice pakru je bez zpětného ventilu (bez kuličky).

Pakry SPK jsou vyráběny v průměrech těsnících gum 6­16 mm, délkách 45­200 mm a ve verzích vnitřního šroubu M4, M5, M7 a M8.

SPK SPK pakr s kulovou maznicí
SPK - rozložený pakr SPK - rozložený pakr.
pakr do dlaždicových spár Pakr do dlaždicových spár (06 mm)

Maximální doporučené pracovní tlaky:

 • SPK verze M4: až 14,5 MPa (145 barů) 
 • SPK verze M5: až 25,0 MPa (250 barů) 
 • SPK verze M7: až 30,0 MPa (300 barů)
 • SPK verze M8: až 40,0 MPa (400 barů)

 

Plastové injektory

Plastové injektory se používají pro beztlaké a nízkotlaké hydroizolační injektáže. Vyrábějí se ve verzích se zpětným ventilem (kuličkou)  SK, nebo bez kuličky­ BK. Injektory mají délku 70 mm a jsou určeny pro vrty průměru 12 mm.

Injektor 12 mm SK (nový typ) Injektor 12 mm SK (nový typ)

Větší narážecí plocha, větší průchod přes
maznici, lepší těsnost kuličky, nový materiál - 
lépe drží ve vrtu. Varianta injektoru s kuličkou.
Injektor 12 mm BK Injektor 12 mm BK

varianta injektoru bez kuličky

Maximální doporučený pracovní tlak: 10 MPa (100 barů)

 

Injektážní plastový narážecí INJEKTOR 18 mm

Používá se pro beztlaké a nízkotlaké injektáže (cementy, mikro cementy, roztoky). Je vybaven zpětným ventilem. Délka injektoru 18 mm je 115 mm, světlost je 7,5 mm. Injektor je určen pro vrty průměru 18 mm.

Injektor Napojení pakru k hadici injektážního čerpadla - injektážní kleště

Maximální doporučený tlak: 4 MPa (40 barů)

 

Speciální typy pakrů - JEDNODENNÍ

Tzv. „jednodenní" pakry jsou opatřeny druhým zpětným ventilem, který je umístěn na konci hlavy pakru. Tato úprava pakru umožňuje demontáž pakru ihned po ukončení injektáže.

OPK - DV OPK - DV
ocelový pakr kombi s dvojitým ventilem.
OPD - DV OPD - DV
ocelový pakr dvouplášťový s dvojitým ventilem.
APD - DV APD - DV
hliníkový pakr dvouplášťový s dvojitým ventilem.

 

Speciální typy pakrů - Ocelové nízkotlaké pakry s volnou kuličkou
OPK - VK OPK - VK
varianta pakru s kulovou maznicí s volnou kuličkou (nízkotlaký pakr).
OPD - VK OPD - VK
varianta pakru s kulovou maznicí s volnou kuličkou (nízkotlaký pakr).

 

Speciální typy pakrů - Gelový pakr

Používá se pro rubové injektáže materiály na bázi gelů. Pakr se vyznačuje velkou vnitřní světlostí, cca 6 mm.

Gelový pakr

 

Speciální typy pakrů - Nalepovací pakry

Používají se pro injektáže prasklin v betonových nebo železobetonových konstrukcích, kde není možné konstrukci navrtat. Maximální injektážní tlak je omezen použitým materiálem pro nalepení pakru.

Nalepovací pakr plastový

Nalepovací pakr kovový

Nalepovací pakr plastový Nalepovací pakr kovový

 

Speciální typy pakrů - Ostatní
Injektážní balónek Injektážní balónek
Je určen k injektážním tlakům do 0,5 MPa (do 5 barů).
Auto injektážní pakr Auto injektážní pakr
Tyto pakry se využívají pro nízkotlakou injektáž trhlin v betonu epoxidovými nebo polyuretanovými pryskyřicemi.