Cementové injektáže

Pro cementové injektáže je naše firma SPELSAN profesionálně vybavena nejmodernější technologií a disponuje kompletním sortimentem zařízení, příslušenstvím (hadice, spojky...) ale také materiálem na bázi velmi jemně mletého cementu (Mikrocement) s plastifikátorem.

Nabízíme profesionální služby pro cementové, výplňové a zpevňovací injektáže zdiva a betonových konstrukcí.

Injektážní ČERPADLA

Injektážní vřetenové čerpadlo IVC
 

Injektážní vřetenové čerpadlo IVC

Spojovací materiál čerpadla IVC

Plochá maznice M32 Násuvná spojka M32 Spojovací sestava IVC​ Kleště k Injektoru 18 mm Rychlospojka k Injektoru 18 mm

Cementové PAKRY

Cementové pakry Injektor 18 mm
 

Injektážní MATERIÁLY

​Je velmi jemně mletý injektážní mikro-cement s vynikajícími penetračními vlastnostmi. Je vyráběn s použitím speciálního jemného mlecího procesu, díky němuž má mikro-cement výborné schopnosti průniku do konstrukcí, hornin a zemin.

AV-CEM

Technické údaje

Měrný povrch (BET metoda): 1300 m2/kg 
Objemová hmotnost: 1650-1830 kg/m 
Počátek tuhnutí: 360 min
Konec tuhnutí: 420 min.
Pevnost po 28 dnech: 40.0 MPa
Pevnost v tahu za ohybu po 28 dnech: 40.0 MPa

Pojistný injektážní systém (PIS)

pojistný injektážní systémInjektážní hadičky jsou určeny k utěsnění pracovních spár v betonových konstrukcích. Jedná se o jednostěnnou hadičku na bázi PVC s otvory resp. kónickými drážkami, které se lehce sbíhají zevnitř ven. Tyto otvory jsou určeny pro výstup tlakového injektážního materiálu a následnému utěsnění pracovních spár v betonové konstrukci. Otvory se uzavírají na základě speciální geometrie a při betonáži účinně zabraňuji proniknuti cementové směsi do injektážní hadičky.

Injektážní hadička se používá k vícenásobné těsnící injektáži pracovních spár, které jsou trvale nebo střídavě zatížené spodní, stokovou nebo povrchovou vodou.

Jednoduše použitelné k injektáži polyuretanovou pryskyřicí.

Přednosti technologie injektážních hadiček

 • Možnost vícenásobné injektáže jednosložkovou pryskyřicí
 • Dostatečný průřez přepravního kanálu po zabetonování snižuje vnitřní tření injektážního materiálu a umožňuje tím hospodárnou délku injektování.
 • U injektážní hadičky IH 18/10 umožňuje vnitřní světlost trojnásobně dlouhé injektážní úseky.
 • Zamezení průniku cementové směsi při betonování do injektážní hadičky.
 • Jednoduchá manipulace a montáž, která šetří čas.
 • Žádné nežádoucí zkroucení role při montáži, protože se jedná o kulatou hadičku.
 • Výstup injektážního materiálu z hadicového systému v zabetonovaném stavu hned při běžném tlaku, tzn. výstup materiálu je zajištěn po všech stranách.
 • Výstupní otvory probíhají kónicky zevnitř ven, tím se překonává pouze malý odpor otvorů.
 • Hladký povrch zabraňuje nežádoucímu spojení mezi injektážní hadičkou a betonem.
 • Je také možná injektáž po letech, protože hladký povrch nepodporuje „zarůstání" hadičky v betonu.
 • Velmi dobrá cena v poměru k výkonu.